Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin od 25 XII 2014

Regulamin sklepu internetowego www.dobrybut.com obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014r. 

 

 

Regulamin zakupów obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 dostępny jest pod linkiem: http://www.dobrybut.com/Regulamin-do-24-XII-2014-cterms-pol-27.html

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1.     Sklep internetowy działający pod adresem www.dobrybut.com jest prowadzony przez Laguna Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Stryjeńskiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095977, o kapitale zakładowym 100 000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 577 17 49 939, numer REGON: 150510822.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.

3.     Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć:

1.     Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Laguna Sp. z o. o., działający pod adresem www.dobrybut.com;

2.     Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

3.     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.     Czas realizacji zamówienia – liczba dni, w których Laguna sp. z o. o. skompletuje złożone zamówienie, powierzy je kurierowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar Klientowi za pośrednictwem kuriera;

5.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie spółce Laguna sp. z o. o. przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia;

6.     Serwis – strona internetowa www.dobrybut.com administrowana przez Laguna Sp. z o. o..

4.     Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 

§ 2 Rejestracja i logowanie

 

1.     Klient może zarejestrować się w Sklepie (założyć Konto Klienta) klikając na stronie głównej Sklepu www.dobrybut.com zakładkę „Rejestracja” lub dokonać rejestracji podczas składania zamówienia. Dokonanie rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.

2.     W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

3.     Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć na pole „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sklep wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

4.     Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

5.     Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość: dodawania produktów do ulubionych i wysyłania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia.

§ 3 Składanie zamówień

 

1.     Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

2.     Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.

3.     W celu złożenia zamówienia, Klient za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.dobrybut.com kompletuje zamówienie, wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

4.     Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „DODAJ DO KOSZYKA” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Klient wskazuje zamawiany towar i jego rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Następnie, po wybraniu opcji „Złóż zamówienie”, Klient wypełnia formularz zamówienia oraz wskazuje sposób płatności.

5.     W formularzu zamówienia Klient wskazuje:

1.     Imię i nazwisko oraz adres,

2.     Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

3.     Adres dostawy, jeśli zamówiony towar ma zostać dostarczony na inny adres niż adres zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, inny adres niż adres siedziby lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta niebędącego Konsumentem. W tym celu należy odznaczyć checkbox „Wysyłka na adres zamawiającego” i uzupełnić dane adresowe do wysyłki.

6.     Klient zarejestrowany (posiadający Konto Klienta) może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.

7.     Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu www.dobrybut.com po kliknięciu na pole „Przejdź dalej”.

8.     Po kliknięciu „złóż zamówienie” należy wybrać sposób płatności. Płatność przelewem dostępna jest po wybraniu opcji „Zapłacę później”. Dane do przelewu oraz numer konta zostaną wysłane do Klienta drogą mailową wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Numer konta jest widoczny na stronie głównej sklepu.

9.     Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu przez Klienta zamówienia, wypełnieniu formularza oraz wskazaniu sposobu płatności poprzez kliknięcie przez Klienta na pole „Złóż zamówienie”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie spółce Laguna sp. z o. o. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia.

10.   Po złożeniu zamówienia, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

11.   Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakupiony towar wraz z kosztem przesyłki.

§ 4 Ceny towarów

 

1.     Ceny towarów podane pod adresem Sklepu www.dobrybut.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2.     Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zostały wskazane w §6 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy koszty dostawy zakupionego towaru ponosi Klient są one każdorazowo podawane po skompletowaniu zamówienia w „Koszyku,” na stronie www.dobrybut.com po kliknięciu na pole „Przejdź dalej,” i uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Aktualne ceny towarów oraz informacje dotyczące ich istotnych właściwości dostępne są pod adresem Sklepu www.dobrybut.com i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w chwili składania zamówienia przez Klienta pod adresem Sklepu www.dobrybut.com.

5. Ceny towarów podane pod adresem Sklepu www.dobrybut.com obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu. Dla towarów wystawionych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym obowiązują ceny towarów oznaczone w sklepie stacjonarnym.

6. Ceny prezentowanych towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów

1.     Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów:

2.     Płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 30, 71-064 Szczecin – możliwa jest płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej;

 3.    Zwykłym przelewem - na numer konta dostępny w zakładce "Kontakt".

 

4.     Płatność przy odbiorze - podczas odbioru przesyłki od kuriera.

 


§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostawy zamówionych towarów

1.     Towary zamówione w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX Spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 61, na terytorium RP.

2.     Towary zamówione w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej na terytorium pozostałych krajów UE.

3.     Koszty dostawy zamówionych towarów ponosi Klient.

4.     Koszty dostawy wynoszą 14 zł - maksymalnie trzy pary w jednej przesyłce. Koszt dostawy na terenie EU jest ustalany każdorazowo po podaniu przez Klienta kraju dostawy i uzależniony od cennika Poczty Polskiej.

5.     Koszt dostawy przesyłki „za pobraniem” wynosi 20 zł - maksymalnie dwie pary w jednej przesyłce - na terytorium RP.

6.     Sklep przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

7.     Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu zamówienia przez Klienta.

8.     W razie opóźnienia Sklepu Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

9.     Jeśli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10.   Dostawa zamówionych towarów następuje wraz z wystawionym przez Sklep dowodem zakupu.

 

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1.     Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach: 3 i 13 , składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:  DOBRYBUT, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa lub adres mailowy firmy tj.bosastopa75@gmail.com

2.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3.     Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4.     Konsument może także odstąpić od umowy drogą elektroniczną: przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu.

5.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem umowa uważna jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.     Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: DOBRYBUT, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa.

10.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, Sklep niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

11.   Zwrot zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.   Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

 

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji

1.     Klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zamówionego towaru na adres:

DOBRYBUT, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa bądź drogą mailową: bosastopa75@gmail.com.

2.     Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: datę zawarcia umowy sprzedaży, wskazanie zapłaconej ceny oraz metody płatności, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady, wskazanie daty zauważenia wady.

3.     Zgłaszając reklamację należy dostarczyć firmie Laguna sp. z o. o. reklamowany towar oraz dowód jego zakupu na adres: DOBRYBUT, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa.

      4. Szczegółowe uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy Ustawy KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

 

5.     Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie

zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

5.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sklep jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

6.1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie 6.

1.     2.W terminach określonych w punkcie 6.1 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.3.W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawo mocnego zakończenia postępowania.

7.Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8.Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klientem jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

9.Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o:

1.obniżeniu ceny,

2.odstąpieniu od umowy,

chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

12. Jeżeli Klientem jest Konsument, może żądać:

1.wymiany rzeczy na wolną od wad

2. usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

13.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

15.Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

16. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

17.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

18. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sklep.

19.Sklep obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

20.Sklep ustosunkuje się do:

1.     oświadczenia o obniżeniu ceny,

2.     żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,

3.     żądania usunięcia wady

w terminie 14 dni. W przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.

 21. Pozasądowe spodoby rozpatrywanai reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

        1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

             2. Klient będący Konsumentem może skorzystać z następujących możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

        1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

       2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

     3. bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą a Klientem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707), Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl). 

        4. Informacje na temat form polubownego rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem można uzyskać również pod adresem unijnej platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

         3. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

 

 

 

§ 9 Pozostałe prawa i obowiązki

1.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania rejestracji albo każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1.     Korzystania ze Sklepu w sposób zgody z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

2.     Korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

3.     Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

3.     Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dla Klienta – podany przez Klienta, dla Laguna sp. z o. o. – bosastopa75@gmail.com

4.     Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta) rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta wysyłając, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bosastopa75@gmail.com, wiadomość zawierającą prośbę o usunięcie Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), który został podany podczas rejestracji w Sklepie.

5.     Sklep chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), poinformuje o tym Klienta na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na 7 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

6.     Sklep jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, jeśli Klient korzystania ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji. Zablokowanie Konta Klienta oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

7.     Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa nabyte przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności

1.     Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia towarów są przetwarzane przez Laguna Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Stryjeńskiej 3, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095977, o kapitale zakładowym 100000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 577 17 49 939, numer Regon: 150510822, która jest administratorem danych osobowych.

2.     Warunkiem dokonania rejestracji, złożenia zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji w celu ich realizacji i obsługi. Zgodna ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji, złożenia zamówienia.

3.     W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci newslettera.

4.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.

5.     Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.

6.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Laguna sp. z o. o. na adres: DOBRYBUT Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bosastopa75@gmail.com

7.     Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Laguna sp. z o. o. w sposób wskazany w ust. 6 powyżej.

8.     Laguna sp. z o. o. jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9.     Laguna sp. z o. o. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10.   Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

11.   Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

12.   Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep”.

13.   Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w http://www.dobrybut.com/Polityka-Prywatmosci-cterms-pol-16.html .

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1.     Umowy zawierane są w języku polskim.

2.     Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.dobrybut.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.dobrybut.com w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto pod adresem siedziby Laguna sp. z o. o. DOBRYBUT, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa.

4.     Laguna Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu www.dobrybut.com wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.dobrybut.com przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie (założyli Konto Klienta) zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie oświadczy on o wypowiedzeniu umowy w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 144, poz. 1204).

6.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczą wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 

 

pixelpixelpixelpixelpixel